«Розвиток управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти»

на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, навчально-наукового центру розвитку персоналу та лідерства та Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка на 2019 – 2023 рр.

 (наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 19.06.2019 № 146)

alt

Початок реалізації проекту – 2019 рік 

Науковий керівник:

Міляєва Валерія Робертівна, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник ННЦ розвитку персоналу та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка

Мета дослідження: емпірично дослідити психологічні умови формування управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти; розробити та запровадити програму психологічного супроводу розвитку управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти.Шляхи реалізації дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти»:

проведення круглих столів, тренінгів, онлайн-зустрічей;

діагностика рівня сформованості соціально-емоційної компетентності учнів (науковий керівник Міляєва В. Р., співробітники ННЦ розвитку персоналу та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка,  практичний психолог Шпундра О. В.);

презентація проєкту.

Розвиток соціально-емоційної

компетентності учнів

закладів загальної середньої освіти

alt

Початок реалізації проекту – 2018 рік 

(наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.02.2018 № 146 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про результати дослідно-експериментальної роботи в закладах загальної середньої освіти»)

Наукові керівники:

Войцехівський Михайло Федорович, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент;

Данилюк Іван Васильович, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор;

Науковий консультант:

Машкіна Світлана Вікторівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних  наук, доцент, старший науковий співробітник.

Основне завдання: впровадження у практику роботи вітчизняної школи Навчально-методичного комплексу Lions Quest «Соціальні та емоційні компетенції ХХІ століття» (далі «комплекс Lions Quest»), яка об’єднує родини, педагогів та громадськість задля допомоги учням у розвитку життєвих компетенцій та громадських якостей у безпечному, турботливому і стабільному середовищі.

Припинення участі в реалізації проекту – 2021 рік (наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.02.2021 № 28 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про результати дослідно-експериментальної роботи в закладах загальної середньої освіти»)


Шляхи реалізації дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти»:

 • діагностика рівня сформованості соціально-емоційної компетентності учнів (практичний психолог Мігаль К. В.);

alt

 • проведення занять у класах (класні керівники Пішук О. В., Бондар Т. М.) за навчально-методичним комплексом Lions Quest;
 • проведення тренінгів для батьків;

 • волонтерська робота.

Програма розвитку

професійної компетентності

педагогічного персоналу

навчального закладу

Початок реалізації проекту - 2017 рік

Науковий керівник: Войцехівський М.Ф., директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Науковий консультант:   Івашньова С.В., заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

(затверджена наказом ДОНМС № 427 від 04.05.2017 р.)

 • он-лайн опитування щодо вибору начальних курсів учасниками експерименту (травень 2017 року)
alt
 • опитування у форматі фокус-груп з адміністрацією навчального закладу та педагогічними працівниками (23.10.2017 року)
alt
 • тренінги «Соціально-емоційні навички ХХІ століття» (07-08 травня, 06-07 червня, 22-23 вересня 2017 року)
alt
 • тренінг «Правовий захист вчителя: ситуації та інструменти впливу» (28.12.2017 року)

alt

Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників

Початок реалізації проекту - 2013 рік

Науковий керівник: Міляєва В.Р., доктор психологічних наук, доцент, завідувач НДЛ розвитку людини Інституту психології та соціальної педагогіки, професор кафедри державного управління та управління освітою Київського університету імені Бориса Грінченка

Тема: «Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників»

(наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 30.10.2013 № 814)

Реалізація проекту закінчена в 2017 році

alt
 • проведення підсумкової педагогічної ради з елементами тренінгу «Модель випускника як творця власного життя»
alt
 • он-лайн анкетування випускників школи, які були учасниками експерименту

 • панорама інноваційних ідей та експериментальних проектів навчальних закладів району, присвячена Дню науки

 • індивідуальні консультування учнів, що є учасниками експерименту

 • проведення батьківських зборів з батьками учнів-учасників експерименту

 • проведення педагогічної ради з елементами тренінгу «Розвиток потенціалу вчителя»

 • засідання ініціативної творчої групи з питань реалізації експериментальної програми

 • педагогічний консиліум за результатами діагностики школярів

 • діагностика властивостей особистості, які впливають на розкриття потенціалу старшокласників

 • семінар-тренінг для підвищення професійної компетентності педагогів

P4180469765658

Rostok-logo

Початок реалізації проекту - 2005 рік

Науковий керівник: Т. О. Пушкарьова, начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, автор проекту "Росток".

Тема: "Формування та розвиток інтелектуальних здібностей учнів при вивченні предметів природничо - математичного циклу за науково - педагогічним проектом " Росток"", (наказ ГУОН від 27. 05. 2010 № 111) 

Діти, які навчаються за даною програмою, – нова генерація учнів! 

Завершення дослідно-експериментальної роботи із подальшим впровадженням педагогічної технології «Росток» у ЗНЗ м. Києва– 2014 рік

(наказ Департаменту освіти, молоді і спорту від 19. 12. 2014 № 636)


P4180490
 • Вони розкуті, самостійні, вільно орієнтуються в навколишньому світі, мають добре розвинене логічне мислення,
 • міркують взаємозв’язаними судженнями в ході монологічного повідомлення, 
 • відтворюють інформацію з елементами логічної обробки матеріалу, 


286k_190977856

 • вміють спілкуватися під час виконання групових і колективних навчальних завдань, 
 • визначають головне, 
 • самостійно роблять висновки з пояснень учителя, 
IMG_02504732jpg
 •  виконують творчі завдання, 
 • оцінюють якість навчальної роботи, 
 • знаходять і виправляють фактичні, граматичні, стилістичні помилки, 
 • використовують засвоєні способи перевірки орфограм, задач, різних дій.

Враховуючи досвід роботи вчителів у експерименті, успіхи у навчанні учнів та побажання батьків, адміністрація школи вирішила продовжити роботу у науково-педагогічному проекті «Росток», обравши тему «Формування та розвиток інтелектуальних здібностей учнів при вивченні предметів природничо-математичного циклу за науково-педагогічним проектом «Росток»».

 

 
м. Київ
03187, вул. Академіка Заболотного, 6-А
+38(044) 522-39-44, +38(044) 522-39-32
e-mail: sch286@ukr.net
Підписатися на новини

0

Всі права захищено СЗШ №286 м. Київ 2013

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов